.

MoTo Logistic ponuda:

  • - Transport robe u međunarodnom saobraćaju
  • - Transport robe u domaćem saobraćaju
  • - Usluge carinskog posredovanja
  • - Usluge špedicije
  • - Usluge skladištenja

Pariteti (Incoterm)

1. EXW - Franko fabrika: prodavac prodaje robu franko fabrika ne pokrivajući nikakve dalje troškove.
2. FCA - Franko prevoznik (na naznačenom mestu): prodavac predaje robu izvozno ocarinjenu u ruke prevoznika naznačenog od strane kupca na naznačenom mestu. Ovaj paritet je pogodan za sve vrste transporta uključujući i avionski, drumski i kontejnerski odnosno multi modalni transport.
3. FAS - Franko uz bok broda (u naznačenoj luci): prodavac mora da doveze i postavi robu pored broda, spremnu za utovar u naznačenoj luci. Prodavac takođe mora da izvozno ocarini robu i pripremi sve papire neophodne za transport.
4. FOB - Franko utovareno na brod (u naznačenoj luci): prodavac mora da utovari robu na brod koji je određen od strane kupca, izvozno ocarinjenu. Ovo je veoma često korišćen paritet u brodskom transportu.
5. CFR - Troškovi i vozarina plaćeni (do naznačene luke): prodavac mora da plati troškove transporta do naznačene luke. Međutim rizik se prenosi na kupca u momenu kada se roba fizički odvoji od broda.
6. CIF - Troškovi, vozarina i osiguranje (do naznačene luke): ovaj paritet je isti kao i CFR uz dodatni uslov da prodavac mora da pokrije troškove osiguranja i za kupca.
7. CPT - Transport plaćen (do naznačene destinacije): prodavc snosi sve troškove transporta do naznačene destinacije međutim rizik prenosi predavanjem robe prvom prevozniku.
8. CIP - Transport i osiguranje plaćeni (do naznačene destinacije): ovaj paritet je isti kao CPT uz dodatak obaveze prodavca da pokrije troškove osiguranja. Međutim i u ovom slučaju rizik prenosi predavanjem robe prvom prevozniku.
9. DAF - Isporučeno na granici: koristi se kada se roba transportuje železnicom ili drumom. Prodavac pokriva troškove transporta do naznačenog mesta na granici. Na kupcu je da organizuje carinjenje i druge carinske formalnosti kao i transport od granice do krajnjeg odredišta. Rizik se prenosi na granici.
10. DES - Isporučeno na brodu (u naznačenoj luci): prodavac pokriva iste troškove kao i na CIF paritetu ali za razliku od CIF i CFR pariteta prodavac snosi rizik sve do dolaska broda u naznačenu luku. Troškovi istovara i ostale takse i carine pokriva kupac.
11. DEQ - Isporučeno na obali ocarinjeno (u naznačenoj luci): u osnovi je paritet isti kao i DES s tim što u ovom slučaju rizik se prenosi sa prodavca na kupca tek nakon istovara robe u naznačenoj luci.
12. DDU - Isporučeno neocarinjen (na naznačenu destinaciju): prodavac dostavlja robu kupcu na naznačenu destinaciju. Roba nije uvozno ocarinjena niti istovarena od strane prodavca. Kupac je ogovoran za troškove i rizik istovara, carinjenja i naknadne distribucije.
13. DDP - Isporučeno ocarinjeno (na naznačenu destinaciju): prodavac pokriva sve troškve transporta i snosi sav rizik sve do dostave i carinjenja robe.